Tên thủ tục: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Thời gian xử lý: 20 Ngày làm việc)
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Mã hồ sơ: Tên tổ chức/Cá nhân: (*)
Địa chỉ: (*) Tên cơ quan: (*)
Số CMND/Hộ chiếu: (*) Ngày cấp
Nơi cấp: Di động: (*)
Email: (*) Fax:
Về việc: (*)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
STT Tên hồ sơ Bắt buộc File đính kèm
1
Đơn đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN
2
Quyết định thành lập tổ chức
3
Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với tổ chức KH&CN công lập có thể thay thế bằng quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành).
4
Hồ sơ nhân lực tổ chức
5
Hồ sơ người đứng đầu tổ chức
6
Hồ sơ về trụ sở chính
7
Hồ sơ về cơ sở vật chất - kỹ thuật

2. Thành phần hồ sơ khác(Nếu có)
Tên hồ sơ:
File đính kèm: (*)
LƯU Ý

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, Ông/Bà nhớ mang theo:
    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.