Tên thủ tục: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Thời gian xử lý: 45 Ngày làm việc)
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Mã hồ sơ: Tên tổ chức/Cá nhân: (*)
Địa chỉ: (*) Tên cơ quan: (*)
Số CMND/Hộ chiếu: (*) Ngày cấp
Nơi cấp: Di động: (*)
Email: (*) Fax:
Về việc: (*)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
STT Tên hồ sơ Bắt buộc File đính kèm
1
Những tài liệu và sản phẩm KH&CN của đề tài với số lượng và yêu cầu như đã nêu trong hợp đồng;
2
Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra - khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài;
3
Bản tự đánh giá về tình hình thực hiện và về những đóng góp mới của đề tài - về những nội dung KH&CN chưa được công bố trên các ấn phẩm đến thời điểm kết thúc đề tài;
Không
4
Các Biên bản kiểm tra định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ;
5
Báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm KH&CN của đề tài (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ...), ý kiến nhận xét của người sử dụng và/hoặc các tài liệu về đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm KH&CN của đề tài của các cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền (của các Phòng thí nghiệm chuyên ngành, các Trung tâm kỹ thuật, Trung tâm đo lường, Cơ quan giám định kỹ thuật...);
6
Báo cáo đề nghị quyết toán tài chính của đề tài
7
Quyết định thành lập hội đồng và biên bản đánh giá cơ sở;

2. Thành phần hồ sơ khác(Nếu có)
Tên hồ sơ:
File đính kèm: (*)
LƯU Ý

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, Ông/Bà nhớ mang theo:
    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.