Tên thủ tục: Thủ tục tuyển chọn, xét chọn đề tài thuộc lĩnh vực KHCN (Thời gian xử lý: 55 Ngày làm việc)
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Mã hồ sơ: Tên tổ chức/Cá nhân: (*)
Địa chỉ: (*) Tên cơ quan: (*)
Số CMND/Hộ chiếu: (*) Ngày cấp
Nơi cấp: Di động: (*)
Email: (*) Fax:
Về việc: (*)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
STT Tên hồ sơ Bắt buộc File đính kèm
1
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (mẫu ĐON).
2
Thuyết minh đề tài nghiên cứu (mẫu A2-TMĐTKHCN)
3
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì các đề tài (mẫu A3-LLTC).
4
Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm và thực hiện đề tài (mẫu A4-LLCN).
5
Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứu (mẫu A5-PHNC).
Không

2. Thành phần hồ sơ khác(Nếu có)
Tên hồ sơ:
File đính kèm: (*)
LƯU Ý

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, Ông/Bà nhớ mang theo:
    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.