Tên thủ tục: Quy trình đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Thời gian xử lý: 5 Ngày làm việc)
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Địa chỉ: Cụm CN An Xá - TP.Nam Định -Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3672069
Email: ttkhcn@gmail.com
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Mã hồ sơ: Tên tổ chức/Cá nhân: (*)
Địa chỉ: (*) Tên cơ quan: (*)
Số CMND/Hộ chiếu: (*) Ngày cấp
Nơi cấp: Di động: (*)
Email: (*) Fax:
Về việc: (*)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
1. Thành phần hồ sơ
STT Tên hồ sơ Bắt buộc File đính kèm
1
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
2
Giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
3
Đĩa CD/DVD ghi toàn bộ các sản phẩm, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN
4
Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
5
Phiếu mô tả công nghệ đối với nhiệm vụ KH&CN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ
6
Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
Không

2. Thành phần hồ sơ khác(Nếu có)
Tên hồ sơ:
File đính kèm: (*)
LƯU Ý

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.
II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ, Ông/Bà nhớ mang theo:
    1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),...
    2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.