Tên thủ tục: Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh (Thời gian xử lý: 40 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Hàng năm Sở Khoa học công nghệ thông báo tới các Sở, ban, ngành, các trường cao đẳng, đại học trong toàn tỉnh về việc xác định các nhiệm vu khoa học công nghệ của năm tiếp theo.
+ Bước 2: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký các nhiệm vụ KHCN tại Sở KHCN.
+ Bước 3: Sở KHCN sẽ tiến hành họp hội đồng khoa học tỉnh, tham mưu UBND tỉnh lên danh mục các nhiệm vụ KHCN năm tiếp theo.
+ Bước4: Trước 15 tháng 1 năm tiếp theo sẽ thông báo “Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN” tới các đơn vị được phê duyệt, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Webside của Sở KHCN Nam Định và có công văn trả lời tới các đơn vị đăng ký.

2. Căn cứ pháp lý

+ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
+ Quy định về việc xác định các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003, ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Quyết định số 2764/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 23/11/2006 về việc thành lập Hội đồng KH&CN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2006-2010. Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng KHCN tỉnh Nam Định
+ Quyết định số 486/QĐ-SKHCN, ngày 08/10/2007 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Sở nhiệm kỳ 2007-2009.

+ Quyết định số 2421/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Nam Định ban hành “Quy định về việc xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh”;
+ Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định về việc ban hành lần 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.


3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa hoc công nghệ

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ