Tên thủ tục: Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép X-quang (Thời gian xử lý: 30 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định tại tổ chức, cá nhân có đặt thiết bị X-quang.
+ Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Căn cứ pháp lý
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03-06-2008.
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2010 về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/09/2010 về việc Ban hành quy chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo cấp giấy phép.
- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
2
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn.
3
Phiếu khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế.
4
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế.
5
Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết
6
Tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo (nếu không có tài liệu của nhà sản xuất thì tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại thông số kỹ thuật của thiết bị)
7
Hợp đồng dịch vụ xác định liều kế cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
8
Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bứ xạ

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ