Tên thủ tục: Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Thời gian xử lý: 30 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin gia hạn giấy phép thực hiện việc khai báo theo mẫu hồ sơ quy định.

          Bước 2: Sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ xin gia hạn giấy phép sẽ tiến hành thẩm định tại đơn vị nơi có đặt thiết bị X-quang.

 

          Bước 3: Nếu kết quả thẩm định đúng như hồ sơ xin gia hạn giấy phép, cơ quan hành chính sẽ thu hồi giấy phép cũ và cấp giấy phép mới theo thời hạn mới.

2. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03-06-2008;

Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ.

Nghị định 51/2006/NĐ-CP ngày 15/05/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.

Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2006

Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 về việc hướng dẫn thủ tục, khai báo, đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ.

Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 về việc hướng dẫn thực hiện an toàn bức xạ trong y tế.

 

Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/1/2009 về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
2
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở
3
Giấy chứng nhận kiểm tra máy X-quang hoặc tem kiểm tra máy x-quang còn hạn kiểm tra.
4
Phiếu khai báo cơ sở bức xạ (nếu có thay đổi)
Không
5
Phiếu khai báo người phụ trách ATBX (nếu có thay đổi)
Không
6
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (nếu có thay đổi)
Không

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ