Tên thủ tục: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Thời gian xử lý: 10 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện
 + Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Căn cứ pháp lý
+ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13
+ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
+ Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
+ Thông tư 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ.
2
Xác nhận của cơ quan công an;
3
Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo này.

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ