Tên thủ tục: Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Thời gian xử lý: 10 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03-06-2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2010 về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.


3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung.
2
Bản gốc giấy phép cần sửa đổi.
3
Các bản xác nhận thông tin cần sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax.
4
Các hợp đồng chuyển nhượng thiết bị.

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ