Tên thủ tục: Thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp tỉnh (Thời gian xử lý: 45 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Cá nhân nộp các sáng kiến đã được công nhận cấp cơ sở về tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị xét sáng kiến cấp tỉnh.
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh.
+ Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Căn cứ pháp lý

- Thông tư 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP  ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày  12/3/2014  của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định.


3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Đơn đề nghị đăng ký sáng kiến
2
Báo cáo sáng kiến
3
Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh, sản phẩm hoặc mô hình liên quan (nếu cần thiết)
4
Văn bản đề nghị của thủ trưởng của cơ quan, đơn vị công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
5
Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ