Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (Thời gian xử lý: 5 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại:
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định.         
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định.
2. Căn cứ pháp lý
+ Luật Tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật.
+ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
              
+ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng./.

3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Bản công bố hợp quy
2
Giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)
3
Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP …).
4
Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký (Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn)
5
Báo cáo đánh giá hợp quy (Mẫu 4. BCĐG) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu liên quan

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ