Tên thủ tục: Thủ tục đánh giá, nghiệm thu dự án có nghiệm thu cấp cơ sở (Thời gian xử lý: 45 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định
Địa chỉ: Số 1A Trần Tế Xương - TP.Nam Định - tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3849709
Email:
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện DA chuẩn bị hồ sơ đánh giá nghiệm thu nộp về Sở KH&CN.
+ Sở KH&CN thành lập hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh và tiến hành nghiệm thu DA.

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện DA hoàn chỉnh sản phẩm DA.
+ Tổ chức, cá nhân thực hiện DA Bàn giao sản phẩm đề tài/dự án và thanh lý hợp đồng với Sở KH&CN.
+ Sở KH&CN thực hiện công nhận kết quả đề tài, dự án
+ Nhận “Quyết định công nhận kết quả dự án”.

2. Căn cứ pháp lý

+ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000.

+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

+ Quyết định số 2421/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Nam Định ban hành “Quy định về việc xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh”;

+ Quyết định số 329/QĐ-SKHCN ngày 23/6/2009 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nam Định về việc ban hành lần 02 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.


3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Công văn đề nghị đánh giá cấp tỉnh của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án
2
Hồ sơ đánh giá cơ sở đã được hoàn thiện theo yêu cầu của hội đồng đánh giá cơ sở
3
Bộ hồ sơ đánh giá cơ sở
4
Quyết định thành lập hội đồng và biên bản đánh giá cơ sở
5
Báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia đánh giá thẩm định kết quả dự án

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ