Tên thủ tục: Quy trình đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Thời gian xử lý: 5 Ngày làm việc)
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XỬ LÝ HỒ SƠ
Đơn vị: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Địa chỉ: Cụm CN An Xá - TP.Nam Định -Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3672069
Email: ttkhcn@gmail.com
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
1. Trình tự thực hiện

       Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu chính thức, kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp tỉnh tài trợ phải được đăng ký và giao nộp tại Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.

2. Căn cứ pháp lý

     - Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;
     - Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;
     - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc  thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.


3. Thành phần hồ sơ
STT Hồ sơ gồm Bắt buộc
1
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
2
Giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
3
Đĩa CD/DVD ghi toàn bộ các sản phẩm, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN
4
Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
5
Phiếu mô tả công nghệ đối với nhiệm vụ KH&CN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ
6
Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
Không

Tài liệu hướng dẫn: Tải về
NỘP HỒ SƠ
  • Tổ chức khoa học công nghệ sử dụng các biểu mẫu đăng tải phía trên và nộp hồ sơ trực tiếp tới đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo các bước sau.
  • Hồ sơ: Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
  • Bước 1: Chọn thủ tục để đăng ký Bước 2: Nhập thông tin hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ