Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (5 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
5 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định.
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:
1
Kết quả thực hiện:
Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tên mẫu đơn:
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lệ phí:
150,000 đồng
Điều kiện thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
+ Luật Tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.
+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật.
+ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 
+ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng./.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa chi cục
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chi cục
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(0.50 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Thụ lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng
(1.50 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chi cục
Kiểm tra hồ sơ, chuyển lãnh đạo Chi cục
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo chi cục
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chi cục
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa chi cục
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(0.50 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa chi cục
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Bản công bố hợp quy 2 Chính
2 Giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật) 2 Sao
3 Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP …). 2 Sao
4 Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký (Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn) 2 Sao
5 Báo cáo đánh giá hợp quy (Mẫu 4. BCĐG) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu liên quan 2 Chính