Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN (3 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
3 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định. 
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:
1
Kết quả thực hiện:
Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tên mẫu đơn:
(Theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Lệ phí:
150,000 đồng
Điều kiện thực hiện:
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Căn cứ pháp lý:
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa chi cục
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chi cục
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(0.50 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Thụ lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng
(0.50 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chi cục
Kiểm tra hồ sơ, chuyển lãnh đạo Chi cục
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo chi cục
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chi cục
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.25 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa chi cục
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(0.25 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa chi cục
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (04 bản, Mẫu 1. ĐKKT); 1 Chính
2 Bản photo copy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa (Packing list) kèm theo 1 Sao Không
3 Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp đã được chứng thực) hoặc bản chính 1 Sao
4 Các tài liệu có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (C/O – Certìicate of Origin) (nếu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có); 1 Sao