Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (30 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
30 ngày
Cách thức thực hiện:
+ Nhận hồ sơ tại trụ sở cơ quan hành chính
+ Thẩm định tại đơn vị nơi có đặt máy x-quang
+ Trao trả giấy phép tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin gia hạn giấy phép thực hiện việc khai báo theo mẫu hồ sơ quy định.
+ Bước 2: Sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ xin gia hạn giấy phép sẽ tiến hành thẩm định tại đơn vị nơi có đặt thiết bị X-quang.
+ Bước 3: Nếu kết quả thẩm định đúng như hồ sơ xin gia hạn giấy phép, cơ quan hành chính sẽ thu hồi giấy phép cũ và cấp giấy phép mới theo thời hạn mới.
Đối tượng thực hiện:
Các tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
Tên mẫu đơn:
Theo mẫu kèm theo
Lệ phí:
100,000 đồng
Điều kiện thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
- Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03-06-2008;
- Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ.
- Nghị định 51/2006/NĐ-CP ngày 15/05/2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.
- Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2006
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 về việc hướng dẫn thủ tục, khai báo, đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ.
- Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 về việc hướng dẫn thực hiện an toàn bức xạ trong y tế.
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/1/2009 về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ chuyển lãnh đạo
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(0.50 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Thụ lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng
(23.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Kiểm tra hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(3.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(1.00 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép 2 Chính
2 Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở 2 Chính
3 Giấy chứng nhận kiểm tra máy X-quang hoặc tem kiểm tra máy x-quang còn hạn kiểm tra. 2 Chính
4 Phiếu khai báo cơ sở bức xạ (nếu có thay đổi) 2 Chính Không
5 Phiếu khai báo người phụ trách ATBX (nếu có thay đổi) 2 Chính Không
6 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (nếu có thay đổi) 2 Chính Không