Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (10 Ngày làm việc)

CHI TIẾT THỦ TỤC
Thời gian thực hiện:
10 ngày
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ  tại phòng chuyên môn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng chuyên môn thông báo các nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản từ chối nếu không đủ điều kiện.
+ Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện:
3
Kết quả thực hiện:
Chứng chỉ nhân viên bức xạ
Tên mẫu đơn:
(Theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN của Bộ KHCN): Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Lệ phí:
100,000 đồng
Điều kiện thực hiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
- Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03-06-2008.
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2010 về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
File hướng dẫn:
QUY TRÌNH THỦ TỤC
BướcCông việc
Bước 1
Tiếp nhận
Bộ phận một cửa
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 2
Phân công thụ lý
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Phân công thụ lý chuyển chuyên viên
(0.50 Ngày làm việc)
Thụ lý
Chuyên viên
Thụ lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng
(5.00 Ngày làm việc)
Kiểm tra hồ sơ
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Kiểm tra hồ sơ, chuyển lãnh đạo Sở
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 3
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt hồ sơ, chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn
(1.00 Ngày làm việc)
Bước 4
Bàn giao kết quả
Lãnh đạo phòng chuyên môn
Lãnh đạo phòng chuyên môn Bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa
(0.50 Ngày làm việc)
Bước 5
Nhận lại kết quả
Bộ phận một cửa
Nhận lại kết quả, vào sổ lưu trữ
(1.00 Ngày làm việc)
Trả kết quả
Bộ phận một cửa
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(0.00 Ngày làm việc)
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao Bắt buộc
1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh 2 Chính
2 Giấy chứng nhận đào tạo ATBX tại cơ sở được Bộ KHCN cho phép đào tạo 2 Sao
3 Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm 2 Sao
4 Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 2 Chính
5 03 ảnh cỡ 3x4. 2 Chính