CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 21/11/2016 08:16:00 AM
Ngày Kết thúc: 03/01/2017 08:16:00 AM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (28/11/2016 05:33:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyen Hoang thuc hien theo quy dinh
- Họ tên người xử lý: Lê Huy Hoàng - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 03:46:00 PM)
Nội dung xử lý: đã xử lý xong hồ sơ, cấp giấy phép cho đơn vị
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 03:49:00 PM)
Nội dung xử lý: Kính chuyển anh xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (20/03/2017 04:22:00 PM)
Nội dung xử lý: Nhất trí, Gửi phòng làm thủ tục trả kết quả
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (20/03/2017 04:31:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kq
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:53:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (20/03/2017 04:53:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận kết quả
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
Phòng khám đa khoa Nam Hải
xóm 6C - Hải Phong - Hải Hậu - Nam Định
21/11/2016 08:16:00 AM
THÔNG TIN HỒ SƠ
211120160816 An toàn bức xạ
Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép X-quang
Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép X-quang
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 1 Chính
2 Phiếu khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế. 1 Chính
3 Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết 1 Sao
4 Tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo (nếu không có tài liệu của nhà sản xuất thì tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại thông số kỹ thuật của thiết bị) 1 Sao
5 Hợp đồng dịch vụ xác định liều kế cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân 1 Sao
6 Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế. 1 Chính
7 Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bứ xạ 1 Sao
8 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn. 1 Chính