CHI TIẾT HỒ SƠ

NỘI DUNG XỬ LÝ CỦA CÁC BƯỚC
- Người tiếp nhận: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở
Ngày tiếp nhận: 07/10/2016 08:59:00 AM
Ngày Kết thúc: 18/11/2016 08:59:00 AM
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (07/10/2016 02:06:00 PM)
Nội dung xử lý: Chuyển Hoàng thực hiện theo quy định
- Họ tên người xử lý: Lê Huy Hoàng - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (14/10/2016 11:23:00 AM)
Nội dung xử lý: Đã đầy đủ thành phần hồ sơ
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (08/11/2016 09:33:00 AM)
Nội dung xử lý: Kính chuyển đ/c PGĐ xem xét, phê duyệt
- Họ tên người xử lý: Trần Huy Quang - Phòng: Lãnh đạo sở (08/11/2016 09:35:00 AM)
Nội dung xử lý: Đồng ý
- Họ tên người xử lý: Nguyễn Thi Thanh Loan - Phòng: Phòng Quản lý chuyên ngành (08/11/2016 09:37:00 AM)
Nội dung xử lý: Chuyển VP trả kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (08/11/2016 02:48:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận lại kết quả
- Họ tên người xử lý: Tạ Thúy Ngân - Phòng: Văn phòng sở (08/11/2016 02:48:00 PM)
Nội dung xử lý: Bộ phận một cửa đã nhận lại kết quả
THÔNG TIN NGƯỜI NỘP
Phòng khám bệnh đa khoa Hoành Sơn
xóm 14 xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Địn
07/10/2016 08:59:00 AM
THÔNG TIN HỒ SƠ
071020160859 An toàn bức xạ
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT Tên hồ sơ Số lượng Chính/Sao
1 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép 2 Chính
2 Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở 2 Chính
3 Giấy chứng nhận kiểm tra máy X-quang hoặc tem kiểm tra máy x-quang còn hạn kiểm tra. 2 Chính